Leermethode Dogs Related

De hondentraining wordt zoveel mogelijk gegeven door gebruik te maken van Positieve gedragsversterking. Dus goed/ gewenst gedrag wordt beloond waardoor het zich zal herhalen en dat verkeerd/ongewenst gedrag zoveel mogelijk wordt genegeerd zodat het afneemt en uiteindelijk uitdooft. Wel met in achtneming van bepaalde grenzen. Dit wil zeggen dat het NEE/ foei/ Uh-commando wel geleerd wordt.

Ik ben er van overtuigd dat een hond wel degelijk grenzen nodig heeft. Dit wordt alleen niet gebruikt bij het aanleren van nieuwe dingen. We werken met een beloningswoord. Iedere keer wanneer de hond het gewenste gedrag vertoond wordt dit woord gezegd en volgt er altijd een beloning! Ook als u het op een “verkeerd” moment gebruikt. Het werken met dit systeem, dus zonder het geven van straf, zorgt voor zo min mogelijk stress voor de hond en versnelt het leerproces zodat er sneller een fijne samenwerking tussen baas en hond ontstaat. Dit zal een fijne band tussen hond en begeleider tot gevolg hebben en dat is toch uiteindelijk het doel wat we willen bereiken.

Een lieve, fijne, gehoorzame hond. Wanneer de hond laat zien dat hij/zij bepaalt gedrag beheerst wordt het geven van voer afgebouwd en volgt alleen nog het beloningswoord, een aai of een blije stem. Voor het beloningswoord is het prettig als u een woord gebruikt dat u niet vaak in uw normale vocabulair gebruikt. Woorden zoals: braaf, goed zo etc. zijn dus niet geschikt. Voorbeelden van goede beloningswoorden zijn: Yes, super, top etc. De ervaring leert dat vooral jonge honden snel zijn afgeleid en niet lang achter elkaar aan een oefening kunnen werken. Daarom worden er tussen de lessen door ook veel spelelementen verweven. Even “het hoofd” leeg maken om weer fris verder te kunnen. Daarnaast bevordert het samen spelen, dingen (uit)zoeken en nieuwe dingen ontdekken, de onderlinge band tussen hond en begeleider.