Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Dogs Related tracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.DogsRelated.nl te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is, direct of indirect van elke mogelijke informatiebron.

Om de kwaliteit van onze website te verbeteren, registreert Dogs Related de aantallen bezoeken, bezoekduur en de bekeken pagina's via Google Analytics. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en alleen gebruikt voor intern onderzoek. De geldende privacywetgeving wordt gerespecteerd.

Alle rechten zijn voorbehouden. Het intellectuele eigendom met betrekking tot deze website berust bij Dogs Related. Teksten, foto's en grafische voorstelling mogen niet verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van Dogs Related, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.


Intellectuele eigendomsrechten

Van sommige informatie op deze site ligt het auteursrecht bij derden. Dogs Related heeft zijn uiterste best gedaan om de auteursrechten te regelen van alle op deze website gebruikte informatie, zoals teksten, afbeeldingen, geluids- en videofragmenten. Eenieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal op deze site zonder dat direct of indirect met hem of haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., zodat het materiaal direct kan worden verwijderd of een passende regeling kan worden getroffen.

Meer over cookies leest u hier.

Disclaimer