Bezoekhonden en instellingen

Het bezoek van de honden is voor de mensen iets waar ze naar uitkijken. Ze hebben een ander gespreksonderwerp en maken makkelijker sociale contacten met andere mensen.

Ook zijn de honden vaak de enige levende wezens die de mensen echt fysiek kunnen knuffelen. Het geeft ze troost en bevordert de aanmaak van endorfine. Tevens kunnen de honden de mensen sneller uit hun isolement halen. Vooral demente mensen zullen sneller reageren op de aanwezigheid van honden dan op andere mensen.

Maar niet alle honden hoeven of willen op schoot zitten en dat is voor veel mensen ook niet nodig. Zij willen alleen maar naar de honden kijken of vinden het gezellig als de hond naast hun komt zitten. Dan komen er vaak herinneringen van vroeger naar boven van hun eigen honden die ze vervolgens delen met de andere mensen. Ook kunnen de mensen spelletjes samen met de honden doen. De begeleiders hebben hersenwerkspelletjes (puzzels) voor de honden bij zich en kunnen dit samen met de mensen doen. Sommige honden kunnen ook kunstjes of gehoorzaamheidsoefeningen laten zien. Meestal wisselen het bovenstaande met elkaar af.

Bij alle contacten met de bezoekhonden is er altijd een begeleider van de honden aanwezig en een verzorgend personeelslid van de instelling. Contacten met mensen worden altijd gelegd in overleg met het verzorgend personeel. Op deze manier kunnen we goed en zo effectief mogelijk interactie tussen de honden en de mensen tot stand brengen. Een bezoek van de honden zal maximaal 1 uur duren maar is afhankelijk van wat de honden op dat moment kunnen geven. Soms kan een bezoek zo intensief zijn geweest dat we het bezoek eerder zullen beëindigen. Dit zal altijd in overleg gaan met het verzorgend personeel.

 

Revalidatie met kinderen & jongeren

Bij bezoeken aan revalidatiecentra met (minder valide) kinderen en jong volwassenen kunnen we een ander programma toepassen. Veel onderwerpen over honden kunnen klassikaal behandeld worden. Bijvoorbeeld; hoe leert een hond, waarna we dat ook in de praktijk kunnen zien hoe dat werkt. De honden kunnen dus veel meer zelf met de kinderen aan de slag. Samen wandelen, leren en spelen.

Tezamen met het aaien en samenzijn met de honden versterkt dit het zelfvertrouwen van de kinderen, geeft veel afleiding en versterkt de band tussen hond en kind. Vaak nemen we bij deze bezoeken meerdere honden mee die verschillende dingen kunnen. Zo is een hond die verder is met training in gedrag en gehoorzaamheid vaak leuker voor deze kinderen om mee te werken dan honden die puur alleen voor het aaien komen.