Algemene voorwaarden Pets Academy

 • Cursisten zijn verplicht voor aanvang van de cursus het cursusgeld te hebben voldaan.
 • Bij vroegtijdig beeindigen van de cursus door de cursist zal er geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden.
 • Bij slecht weer of ziekte houdt de instructeur zich het recht voor om lessen te verplaatsten.
 • Indien cursist een les verhinderd is geeft hij/zij dit per sms of e-mail door aan de instructeur. In overleg met de instructeur kan één les per cursus op een ander tijdstip worden ingehaald.
 • Bij agressief (verbaal)gedrag van cursisten heeft de instructeur het recht cursisten te verwijderen uit de les.
 • Cursisten zijn te allen tijden zelf verantwoordelijk voor het gedrag van hun hond en eventuele gevolgen daarvan.
 • Cursisten zijn tijdens de cursus WA-verzekerd voor hun hond.
 • "Pets Academy" en "De Boer Dier & Ruiter" zijn niet aansprakelijk voor schade aan uw eigendommen ontstaan tijdens de hondentraining.
 • Cursisten dienen 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn.
 • Honden blijven tijdens de training aan de lijn mits de instructeur anders besluit.
 • Honden dragen tijdens de lessen een normale halsband of een niet corrigerend tuig met een gewone riem, dus geen flexlijn.
 • Honden dienen over de juiste inentingen te beschikken of op juiste wijze getiterd te zijn. Graag boekje of papier waaruit dit blijkt bij aanvang van de eerste les mee te nemen.
 • Honden die in de cursus ernstige gedragsproblemen blijken te hebben, kunnen gevraagd worden om op een ander tijdstip terug te komen. In overleg met de begeleider kan een gedragsdeskundige worden ingeschakeld.
 • Honden die besmettelijk ziek zijn, met name diarree en/of braken, kunnen niet aan de les deelnemen. Neem hierover van tevoren contact op met de instructeur. In onderling overleg zal gekeken worden wat wijsheid is.
 • Loopse teefjes kunnen uitsluitend in overleg met de instructeur in de les komen. Vaak zal deze beslissen dat de hond voor één of twee weken niet kan komen (indien er reuen in de groep aanwezig zijn). Eén van deze lessen kan op een later tijdstip worden ingehaald.
dekleineletters